Profil

Statsautoriseret Translatør og Tolk i dansk og tysk.
Født og opvokset i Aarhus. Bosat ved Hamburg siden 1974. Selvstændig siden 1989.

Kvalifikationer:
Studentereksamen, Aarhus Katedralskole, Aarhus
Cand. Interpret. i tysk, Handelshøjskolen i Aarhus, Aarhus Universitet, Aarhus
Translatørbeskikkelse Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, København
Beskikkelse som retstolk, Landsretten i Lübeck

Medlemsskaber:
Medlem af Translatørforeningen ADÜ Nord e.V., Hamborg
(Assoziation der Dolmetscher und Übersetzer Norddeutschland)

Tillidshverv:
Bestyrelsesmedlem, Dansk-Tysk Forening e.V., Hamborg
Repræsentant for Hamborg-Holsten, Danes Worldwide, København

Publikationer:
Specialeafhandling: "Køb og salg af fast ejendom" - En terminologisk-fraseologisk undersøgelse", Handelshøjskolen i Aarhus, Aarhus Universitet, Aarhus, 1990
Lingua Sprachlehrbuch "Erhvervsdansk", Akademie des Handwerks, Handwerkskammer Hamburg, Hamborg (med støtte fra Den Europæiske Kommission og det tyske undervisningsministerium), 1996

  • da
  • de

Site created and hosted by Nordicweb
Helle M. Hopfe | Dipl. Dolm./Übers. | Hans-Rubach-Weg 7 | 21465 Wentorf (b/Hamburg) | Tel.: +49 (0)40 712 00 03 | info@hopfe-translations.de
Programmeret og hosted af nordicweb